#25616

I farvandene omkring Sjælland er Grønt spindsvin kraftigt begrænset i sin udbredelse af saliniteten. Vil man finde Grønt Spindsvin skal dels være tæt på en lokation, hvor der tilstrømmer højsalint vand (vand fra Kattegat/Nordsøen), og dels skal man under springlaget, hvilket vil sige min 10 meters dybde. Der hvor Grønt søpindsvin er mest hyppigt er “offshore” knolde på ca 13 meters dybde. Offshore knolde kunne f.eks være Schultz Grund. Grønt søpindsvin kan også findes under springlaget i Øresund (N for øresundsbroen).

De søpindsvin der rapporteres om fra Limfjorden, må være fra den vestlige del (hvor vand med høj salinitet presses ind fra Vesterhavet).

Hvis du skal bruge friske søpindsvin fra området omkring Sjælland, så tror jeg ikke der er mange UV-jægere der kan hjælpe. Kombinationen af dyb dykning, vinterkoldt vand og offshore destinationer, er der kun ganske få eller ingen UV- jægere der bedrive.

Jeg ville tage kontakte til nogle af de professionelle dykkere i biologibranchen, tror godt at de vil hjælpe – jeg kan sende dig et par navne, hvis det har interesse.

Alternativt Øresundsakvariet eller Universitetets egen båd Ofelia (der af og til indsamler materiale til studerende).

Pøj pøj med studierne.