#25617

I forhold til pindsvinenes føde vil jeg gætte på at du vil se en betydelig forskel imellem søpindsvin fra Limfjorden og området omkring Sjælland. Pga af deres forekomst på vidt forskellige dybder vil pindsvinene fra Limfjorden i langt højere grad end pindsvinene fra Sjælland have adgang til grønalger. Omvendt vil det forholde sig med rødalger. Og det ser ud til at de foretrækker brunalger. Måske det kan være en forklaringsvariabel, hvis du ender med at sammenligne bakterierne Limfjorden vs Sjælland.