#25621

Det lyder spændende og der er mange UV-jægere der er ret hjælpsomme, så hvis vi kan er jeg sikker på at du får hjælp.

I forhold til Limfjorden vs Sjælland – så er fødeudbuddet helt sikkert forskelligt, men ved nærmere eftertanke kan føde valget godt vise sig at være ens.

Jeg kan godt se at særsonen er dig lidt imod – ingen laver “offshore” feltarbejde nu, med mindre det er nødvendigt. Til sommer har DCE sikkert nogle undersøgelser af stenrev på dybt vand – det vil være en oplagt chance for at få nogle pindsvin med. NST får næsten hvert år udført omfattende habitatkortlægninger (kommer i konsulentudbud) – ved denne lejlighed kunne du sikkert også få lidt pindsvinene med. Men alt dette er i sommermånederne.

Hvis du stadig er interesseret i indsamlinger fra det Sydlige Kattegat, så vil du måske have bedre held med at bede om hjælp hos flaskedykkerne. Jeg har ikke så godt et kendskab til deres miljø, men måske andre kan hjælpe her. Et skud kunne dog være at kontakte DSFs “biogruppe”.