#17387

Hej Mace

Problematikken omkring Kbh Havn er som du skriver at havbunden er forurenet med tungmetaller, vandet i havnen er der imod af god kvalitet. Havnebadet er hævet langt over bunden (der er et net i bunden) så badende ikke får kontakt med havbunden.

Jeg bemærkede i indslaget som morfar linkede til at de østers der skulle udlægges, skulle udlægges på sand – det kan være nyudlagt sand (det ved jeg ikke). Generelt må man forvente at de miljøfremmede stoffer af forskellige årsager hovedsageligt forekommer i de dybe bløde dele af havnens bund, så sand er en formildnende omstændighed. På trods af dette ville jeg ikke spise østers fra Kbh Havn før der var udført grundige målinger af miljøfremmede stoffer i dem. PS. Så vidt jeg husker er grænseværdierne for miljøfremmede stoffer i blåmuslinger overskredet i havnen – hvis nogen er interesserede kan dette tjekkes i vandplanerne for området.

Mærkeligt at de ikke udlægger dem så de er helt fri af havbunden.