#16307

trawler
Deltager

I forhold til indvindingerne på fællesområdet Tårbæk, så kan du finde årlige data for det i de årlige landsrapporter for råstofindvinding.

ja, havde læst dit indlæg som intensivt, du skrev selvf. ekstensivt, min fejl og det kunne jeg nemlig ikke få til at passe, er bekendt med tallene fra NST. Der frygtes så intensivering af skovshoved pga. lukning af lappegrunden(ved ikke om det er sket). Disken er lukket pga. tilladelsen er opbrugt.

… men sandsugehullerne ved Vedbæk fiskes målrettet af en gruppe lystfiskere, de havde så ikke haft deres spot, hvis intet var blevet ændret 😉

tjo, det er vel nok igen gætterier, men jeg har ærlig talt ikke interesseret i at have et godt fiskeri der, såfremt det er på bekostning af andre arter o.lign., fiskere, eller andre brugere af havet, det er ikke umuligt at fange torsk andre steder i sundet. Som jeg forstår det tidobles den tilladte mængde og den årlige indvinding kan fordobles ved Vedbæk, det kan jeg godt forestille mig har en indvirkning bare i form af konstant aktivitet, men jeg er glad for at du som fagmand, lyder til at besidde stor tiltro til Orbicon’s rapport.

PS. midten af Kattegat har et par åbenlyse ulemper: det er ret langt fra den nye krydstogt terminal der skal bruge råstofferne, de områder der trawles har et overfladesediment af materialer der er finere (sandblandet mudder) end det der ønskes af råstofindustrien.

mja, desuden ligger Anholt nok i vejen, men den kunne de jo benytte i stedet, der er ikke så meget andet end folk på nervemedicin og de har en fin ørken med massere af sand, så er vi også fri for at diskutere hav indvinding. Jeg havde nok håbet ironien var til at finde, beklager hvis det ikke var tilfældet.

Jeg erkender behovet for råstof indvinding i havet, men finder det problematisk at den afledte effekt virker dårligt undersøgt, som du selv skriver er det ikke helt til at sige hvordan det kunne have været eller bliver om X år, hvis / hvis ikke… Der er stort set kun ansøgnings rapporterne ifm. nye tilladelser, hvilke der er økonomiske interesserer i. Når en biolog fra KU, miljøorganisationer, fiskere, lystfiskere råber op og vores nabo land ikke udfører sandsugning i sundet, så var det måske en idé at kigge lidt bedre på tingene, istedet for blot at øge tilladelserne, det er jo ikke første gang i historien at vi har foretaget ting i havet vi troede var helt i orden, men vi den dag i dag ryster på hovedet over.