#16313

[quote=”Predator” post=14382]
… men sandsugehullerne ved Vedbæk fiskes målrettet af en gruppe lystfiskere, de havde så ikke haft deres spot, hvis intet var blevet ændret 😉

tjo, det er vel nok igen gætterier, men jeg har ærlig talt ikke interesseret i at have et godt fiskeri der, såfremt det er på bekostning af andre arter o.lign., fiskere, eller andre brugere af havet, det er ikke umuligt at fange torsk andre steder i sundet. Som jeg forstår det tidobles den tilladte mængde og den årlige indvinding kan fordobles ved Vedbæk, det kan jeg godt forestille mig har en indvirkning bare i form af konstant aktivitet, men jeg er glad for at du som fagmand, lyder til at besidde stor tiltro til Orbicon’s rapport. [/quote]

Min ironi var – efterfulgt af en smily…..jeg håbede, at det gjorde den synlig.

I forhold til min tiltro til Orbicons rapport, så har jeg jo kun brugt den til at give den såkaldte “ØV-nyhed” et reality check: Vi har en naturperle, Tårbæk rev (dokumenteret ved at filme en stime torsk) – nu er det ødelagt fordi der har været én båd der har lavet råstofindvinding – Sundfiskerne skriver: “Stedet henligger NU som usigtbar, iltfattig, gold og fiskedød mudderbund. Min 8 årige søn, vil være voksen før stedet, måske, er genoprettet om 20-25 år”. Rapporten viser, at selv et område hvor der har været indvundet med intensiteter, der er mere end 10 gange større end på Torbæk rev, der er bunden hverken gold, eller øde, eller fiskedød – og der er faktisk heller ikke registreret mudderbund.

Når det så er sagt, så har jeg stor tiltro til forfatteren, han er en af de mest erfarne i DK i forhold til at bedømme marinehabitater og lave kortlægning af habitater. Men man skal se rapporten som det det er, en vurdering af om det vil skade naturen at fortsætte indvindingen i et område, der har været påvirket af intensiv indvinding i mange år.

Den nyhed du referere til om en tidobling overordnet set, og hvad det kan have af konsekvenser for økosystemet, den har jeg ikke på noget tidspunkt forholdt mig til – og det er en helt anden historie en den der præsenteres i linket.