#16322

Anders
Deltager

Hej Anders

Nå du er ikke havbiolog! 🙂 Du skriver, at du heller ikke har læst hele rapporten, men alligevel kommer du med nogle ret bombastiske konklusioner………..Så hjælper du vel også din mekaniker og din læge med at “fejlsøge”…. :huh:

Din konklusion lød således: “Ergo, har sundsfiskerne ret når de påstår at bunden i indvindingsområdet er gold og øde”. Jeg kan forstå på din seneste post, at den bygger på hvor mange habitattyper men kan finde i indvindingsområdet og deres %-vise dækning.

Habitatkortlægningen af substrattype 1-4 bygger udelukkende geologiske informationer – den siger således intet om, hvorvidt habitaterne er golde eller øde – Habitatkortlægningen siger noget om habitat diversiteten – og habitatdiversiteten siger noget om den potentielle biodiversitet.

Du forholder ikke den procentuelle fordeling til, hvad du forventer at der skulle være i det område (men åbenbart mere end der er nu). Nu er det et gammelt indvindingsområde, og vi har ikke kendskab til, hvordan der så ud før der blev indvundet – hvordan er du overhoved i stand til at konkludere, at der er sket en reduktion i antallet af habitattyper eller i andelen af habitater med groft substrat. Måske har der aldrig været andet end type et og type 2 – og råstofindvindingen har måske skabt hovedparten af de små type 3 og 4 områder der er. Det du kunne have gjort, for at opkvalificere din konklusioner bare en smule, var at se på om habitattype fordelingen var markant anderledes i indvindingsområdet end i sikkerhedszonen, hvor der ikke må indvindes (jeg ved godt at der er blevet indvundet lidt i gamle dage, men det er det bedste man vil kunne gøre, med de data vi har til rådighed). Hvis du havde gjort det, ville du se at type 4 kun forekommer i sikkerhedszonen men det vurderes, at være skabt af råstofindvindingen, at type 3 forekommer ligeligt i sikkerhedszonen og i indvindingsområdet – det vil sige, der er ikke umiddelbart noget der tyder på, at der fra starten af, har været ret meget af type 3 og 4 i indvindingsområdet, og der med ikke noget der tyder på, at habitatkompleksiteten er gået tilbage. Type to er lidt mere kringlet, idet det nævnes i rapporten, at type to har en udbredelse der er forskudt mod nord.

Og du “går ud fra at muslingerne vil få mere magt….. ergo…..” Men hvorfor går du ud fra det? – det er jo ikke sådan, at sandbund der står uforstyrret hen nødvendigvis gror til i muslingebanker.

Det er dejligt at folk, uden den store faglige viden, men blot almindelig interesse for havet, blander sig i de har ret faglige diskussioner, men så kunne man måske godt være lidt mere ydmyg i forhold til de konklusioner man fandt frem til.

Jeg tog fejl, og det indrømmer jeg gerne. 🙂 Jeg skrev også, at jeg ikke er marinebiolog – som dig – for at understrege, at du selvfølgelig er eksperten på området. Hvorfor der skal gøres nar af det, forstår jeg dog ikke helt? Men fred være med det. 🙂

Jeg havde forbundet muslingebankerne med type 2 habitat (22% I sikkerhedszonen, 8% I ansøgningsområdet), hvilket igen er en tanketorsk fra min side. 🙂 Men så er det jo godt, at man kan lære af sine fejl. 🙂