#16286

Hej Anders

Din argumentation er meget uklar: Du skiver “Ergo, har sundsfiskerne ret når de påstår at bunden i indvindingområdet er gold og øde”. Det er uforståeligt det du skriver – jeg kan jo gætte på hvad du mener…syntes du, at det faktum at der er 3 habitattyper, betyder at bunden er øde og gold? eller syntes du at der er for få stenrev (type 3 og fire 4)? eller hvad mener du?

Og din næste konklusion om at rapporten skulle konkludere at området er fisketomt….det er til at ryste på hovedet af. De undersøgelser der er lavet, er ikke lavet med det formål at undersøge fiskesammensætningen (det vil være helt andre undersøgelser og der skulle til for at konkludere noget i den retning): der er blevet lavet to paravnetræk og så er der blevet lavet 6 punktdykninger (med flasker) inden for indvindingsområdet, med det hovedformål at verificere bundtyperne der er registreret med sidescan.

På et paravanedyk skal dykkeren løbende registrere: “Vanddybde. Vanddybden blev registreret af dykkeren ved aflæsning af kalibreret dybdemåler, der holdes ned til bunden. Præcision +/- 10 cm.
 Bundtype. Denne betegnelse er en subjektiv beskrivelse af bundtypen.
 Dækningsprocent af grus og småsten. I størrelsesintervallet fra ca. 0,2 – 10 cm. Substratets dækningsgrad bliver bedømt som en procentdel af den samlede bund.
 Dækningsprocent af sten > 10 cm. Sten, større end ca. 10 cm udgør størstedelen af stenrev. Samtidig er sten, der er større end ca. 10 cm i diameter, som oftest egnet som fasthæftningssubstrat for flerårige makroalger. Stenenes dækningsgrad bliver bedømt som en procentdel af den samlede bund.
 Dækningsprocent af sand eller anden blød bund. Områder af bunden, der består af sand, eller andre bløde substrattyper, bliver bedømt som den resterende procentdel af bunden.
 Dækningsprocent af muslinger. Mængden af muslinger bliver bedømt som den dækningsgrad, (i %) de dækkede af den samlede bund.
 Dækningen af øvrige dyr. Øvrige dyr (eksempelvis sandorm, sandmuslinger, hjertemuslinger, strandkrabber, mv.) bliver bedømt som den dækningsgrad, (i %) de dækker af den samlede bund.
 Dækningen af alger. Mængden af alger bliver bedømt som dækningsgrad (i %) af den samlede bund” Hvor meget tid tror du dykkeren der bevæger sig med en fart af 1-2 knob har til at spejde efter fisk?

Et punktdyk vare få minutter og dykkeren har flasker på der skræmmer pelagiske fisk væk. Det er jo helt forventeligt på en almindelig kedelig sandbund i Øresund, på 10 meter vand, kun at støde på skrubber og kutlinger.