#16288

Anders
Deltager

Hej Anders

Din argumentation er meget uklar: Du skiver “Ergo, har sundsfiskerne ret når de påstår at bunden i indvindingområdet er gold og øde”. Det er uforståeligt det du skriver – jeg kan jo gætte på hvad du mener…syntes du, at det faktum at der er 3 habitattyper, betyder at bunden er øde og gold? eller syntes du at der er for få stenrev (type 3 og fire 4)? eller hvad mener du?

Eftersom habitattype 3 kun udgør 1% af det samlede bund areal, vil jeg ikke tillægge dette den store betydning. Så skal vi ikke sige 2 habitattyper? 🙂 Så vidt jeg kan læse, består indvingsområdet hovedsaligt af sand (med lidt muslinger hist og her) mens der kun er 8% blandingsbund (grus, sand, sten etc). jeg går også ud fra, at muslingebankerne ville få mere magt, hvis området fik fred? Hvilket igen ville tiltrække arter som fx torsk?

Og din næste konklusion om at rapporten skulle konkludere at området er fisketomt….det er til at ryste på hovedet af. De undersøgelser der er lavet, er ikke lavet med det formål at undersøge fiskesammensætningen (det vil være helt andre undersøgelser og der skulle til for at konkludere noget i den retning): der er blevet lavet to paravnetræk og så er der blevet lavet 6 punktdykninger (med flasker) inden for indvindingsområdet, med det hovedformål at verificere bundtyperne der er registreret med sidescan.

Jeg citerer fra rapporten:

“De visuelle verifikationer blev gennemført i slutningen af marts 2013, ved en kombination af paravanedykning og punktdykninger med fotodokumentation for at dokumentere biologiske- og substratmæssige forhold. Dykningerne blev udført af 2 erhvervsdykkere med marinbiologisk ekspertise, og ved dykningerne blev benyttet tovejskommunikation imellem dykkeren og overflademandskabet.”

Jeg er ikke, som dig, marinebiolog, men jeg går da ud fra at punktdyknigerne har varet mere end et par minutter når dykkene også havde til formål at undersøge de biologiske forhold (så vidt jeg kan se, er logbogen over punktdykningene blanke. Har du haft held til at læse dem?)? Men igen, det er jo ikke ligefrem et område jeg er ekspert på (og jeg ved heller ikke, om nogle få billeder danner baggrund for den den biologiske bedømmelse af området). 🙂

dykkeren har flasker på der skræmmer pelagiske fisk væk. Det er jo helt forventeligt på en almindelig kedelig sandbund i Øresund, på 10 meter vand, kun at støde på skrubber og kutlinger.

Men er det ikke netop det der er problemet? At det bare en en trist og gold sandørken hvor blåmuslingerne ikke får fred til at danne banker?